Yükleniyor..

BAŞKANIN MESAJI

Dünya ekonomisinde 2010 yılında başlayan iyileşme, 2011 yılın ortasından itibaren gelişmiş ülkelerde durakladı ve gelişmekte olan ekonomilerde ise yavaşladı. Bu süreçle birlikte yüksek kâr marjı dönemi kapandı. Bu dönemde kârınızı artırabilmeniz için ürün gamınızı zenginleştirmeniz, üretim kapasitenizi, teknolojinizi ve cironuzu yükseltmeniz gerekiyor. Yani eskisinden çok daha fazla çalışmak öne çıkıyor.

Başarılı kurumlar, insan kaynağını ve iş gücü yapısını; ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi sağlamak üzere oluşturmaktadır. Bu sürecin en önemli koşulu “hizmet ve ürün kalitesi”dir. Kurum kültürü yerleşmiş, iş ve sosyal yaşamında kendine güvenen, dünya ile barışık, çevresi ile iletişim kurabilen, saygın bireylerden oluşan çalışanları ile uzun vadeli gelişim planlarını yapmış organizasyonların 21. yüzyılda her koşulda başarıyı yakalayacağını, olumsuz şartlardan en az etkilenenlerin bu firmalar olacaklardır.

İşletmelerin günümüzün ağır rekabet koşullarında var olmak, kâr etmek ve gelişmek zorundadır. Bu nedenle hiçbir firmanın işini şansa bırakmaması gerekmektedir.

Sektör ve Şirin Şirketler Grubu Değerlendirmesi

Türkiye, sanayi ve perakende sektörünün dünyada ilk üç arasında yer almaktadır. Bunun uzun soluklu olması için sektörün kendine çeki düzen vererek üreticilerin birlikte hareket etmelerinin bu noktada büyük önem taşımaktadır.

Şirin Şirketler Grubu olarak hızlı, profesyonel, rekabet yaratacak uygun ve uygulanabilir, iş ortaklarının kalite ve kârını artırıcı, yapı sektörüne yeni ürünleriyle çözümler sunarak, bireyin ve mekanların yaşam standartlarını artırmak ve mimari çizgilerini geliştirmek için çalışmaktayız. Verimliliğin ve başarının kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için Ar-Ge ve insan kaynakları yaratmak ve geliştirmekteyiz.

Son kriz süreciyle birlikte yüksek kâr marjı dönemi kapandı. Bu dönemde kârınızı artırabilmeniz için ürün gamınızı zenginleştirmeniz, üretim kapasitenizi, teknolojinizi ve cironuzu yükseltmeniz gerekiyor. Yani eskisinden çok daha fazla çalışmak öne çıkıyor.

Saygılarımla,

 

Sıddık Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkanı