Yükleniyor..

İLKELERİMİZ

  • Dürüst, Güvenilir Ve Adiliz

Tüm ilişkilerimizde dürüstlük en önemli ilkemizdir, karşılıklı yarar sağlayarak güveni yaratmak ve hiçbir ayrım yapmadan, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza tutarlı ve adil davranırız.

  • Yasalara Ve Etik Değerlere Saygılıyız

Kanunlara, yasal düzenlemelere taviz vermeden uyarız. Etik ve ahlaki kurallarına uyar, farklı fikir ve değerlere saygı duyarız.

  • Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Topluma Değer Katarız

Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için sürekli çaba gösteririz. Bunun için tüm çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, müşterilerimizle, tüketicilerimizle, el ele çalışarak ülke ekonomisine, eğitimine, gelişmesine, sürdürülebilirliliğine katkı sağlarız.

  • Çevreye Duyarlı, Ülkeye Yararlı ve Topluma Saygılıyız

Ülkemiz ve Dünya için, çevreyi koruma bilinciyle davranır, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirir, tüm çalışmalarımızda ülke kaynaklarını korumada öncü olur, içinde yaşadığımız topluma karşı yararlı ve saygılı davranmak için azami çaba gösteririz.